Over Oelle

Lange tijd ben ik werkzaam geweest in de reguliere hulpverlening op diverse gebieden. In mijn persoonlijke ontwikkeling kwam ik in aanraking met een opleiding tot lichaamsgericht therapeut.  Het heeft mij geinspireerd verder en dieper te kijken!

Door mijn werkervaring als regulier hulpverlener en in de rol van hulpvrager ondervond ik dat  het vaak oplossingsgerichte karakter van de reguliere  hulpverlening  veelal voorbij ging aan de Bron van de mens die zelf bepalend, zelf verantwoordelijk en Vrij Is!

Dít is in mijn benadering dan ook de basis van waaruit ik kijk en werk met als doel dat men weer vrijer en blijer zijn/haar eigen weg kan vervolgen!